۱۲ اردیبهشت روز “معلم” گرامی باد.

“معلمی شغل انبیاست”…
۱۲ اردیبهشت روز “معلم” و گرامیداشت مقام “استاد” فرخنده باد.

4460545_753