۱۷ مرداد، روز خبرنگار گرامی باد

photo_2016-08-06_17-54-41در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.
به همین منظور دانشگاه پرسپولیس یاد و خاطره تمامی آن عزیزان و روز خبرنگار را گرامی می دارد.