اطلاعیه شماره ۱(انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵)
به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند مرکز جهت رفاه حال عزیزان اقدام به راه اندازی سایت کامپیوتر دانشگاه نموده است.
دانشجویان محترم می توانند در آستانه زمان انتخاب واحد به بعد همه روزه از این مکان بهره برداری نمایند.
                                                                                      مرکز علمی کاربردی پرسپولیس