اطلاعیه شماره ۳(انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵)

اطلاعیه شماره ۳(انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵)

مطابق سنوات گذشته رقم پیش پرداخت برای انتخاب واحد مهر ماه سال جاری اعلام گردید:

کاردانی: ۴،۳۰۰،۰۰۰ ریال

کارشناسی:۴،۹۰۰،۰۰۰ ریال

دانشجویان گرامی تا قبل از آغاز انتخاب واحد مهر ماه و حداکثر تا تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۵ نسبت به واریز وجه به شماره حساب تمرکز وجوه اختصاصی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس(۲۱۷۰۵۵۹۰۰۱۰۰۲) اقدام و از طریق کانال های ارتباطی اعلام شده فیش واریزی را به واحد مالی مرکز ارسال نمایند. قابل ذکر است به محض ارسال تصویر فیش واریزی سامانه سجاد دانشجویان محترم برای انتخاب واحد آماده سازی می شود.

 

مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس