اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی

*  با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت اولیه درخواست دانشجو در پرتال دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان می باشد, لذا دانشجویان متقاضی وام می بایست نسبت به ثبت اطلاعات فردی ودرخواست وام خود از تاریخ ۹۵/۹/۲۵ لغایت ۹۵/۱۱/۱۰ از طریق پرتال مذکور به آدرس www.swf.ir اقدام لازم را بعمل آورند.